Danstherapie voor jongeren

Soms gaat het even niet meer. Je hebt het gevoel niet meer mee te kunnen, bepaalde gebeurtenissen halen je helemaal overhoop, of je lijkt gewoon volledig vast te zitten in je hoofd. Je lichaam verandert en je zoekt naar een eigen identiteit, maar soms is alles vooral heel verwarrend. Jongeren die zich niet goed in hun vel voelen, zich niet gezien of gehoord voelen of moeite hebben om zich uit te drukken, kunnen in danstherapie een alternatief of een aanvulling vinden voor gesprekstherapie. Danstherapie is een creatieve, ervaringsgerichte vorm van psychotherapie, die focust op het op gang brengen van verandering of verwerking via het lichaam. Daarbij wordt gebruik gemaakt van dans en beweging, om ons nieuwe ervaringen eigen te maken en die in het lichaam te integreren. Je geraakt meer uit je hoofd, en krijgt opnieuw voeling met je lichaam. Ik pak dit op een heel toegankelijke manier aan. Danservaring is helemaal niet vereist.

Praktisch

Aanbod voor jongeren

Individuele danstherapie voor jongeren


In de individuele therapiesessies gaan we via dans en beweging, maar ook via muziek, beeld en taal samen vorm proberen geven aan datgene wat bij jou telkens vastloopt én aan datgene wat jou van binnenuit kan doen bewegen. We duiken in het doen, het ervaren, en zoeken samen naar persoonlijke oplossingen die jouw vragen verhelderen of jouw problemen verlichten. Er is geen standaardbehandeling, jij bent uniek. 

Danstherapie voor jongeren in groep


In een kleine groep werken we samen met leeftijdsgenoten aan lichaamsbewustzijn, zelfbeeld, het aangeven van grenzen, het durven uiten van gevoelens,… Uitwisseling met leeftijdsgenoten kan ondersteunend werken, en kan ook nieuwe mogelijkheden aanreiken. Je creativiteit wordt gestimuleerd en je wordt je meer bewust van zowel je eigen lichaam als van wat zich precies afspeelt in interactie tussen jou en anderen. Zo kan je letterlijk en figuurlijk steviger op de grond staan. Ook hier vertrekken we niet vanuit een bepaalde dansstijl, maar vanuit onze eigen manier van bewegen, binnen een veilige experimenteerruimte.

Hé, dit klinkt interessant!

Ik wil graag een afspraak voor een kennismakingssessie.