Wat is danstherapie?


Danstherapie is het psychotherapeutisch gebruik van dans en beweging. Daarbij wordt dans en beweging ingezet om een proces van bewustwording en verandering op gang te brengen. Nieuwe ervaringen worden in het lichaam geïntegreerd, wat een effect heeft op psychisch, lichamelijk en emotioneel welzijn. Danstherapie is halverwege de twintigste eeuw (!) in de Verenigde Staten ontstaan. De therapie wordt nu eindelijk ook bij ons steeds vaker toegepast. 

Daar waar woorden tekortschieten, kan dans een antwoord bieden. 

Jouw psychische en lichamelijke klachten zijn terug te zien in jouw lichaam en in jouw bewegingen. Dat betekent dat het ook mogelijk is om deze klachten via het lichaam en via beweging te verminderen of draaglijker te maken. Wanneer er in de manier van bewegen iets kan veranderen, kan er ook innerlijk iets in beweging komen. Als gediplomeerd danstherapeut werk ik vanuit een therapeutisch referentiekader. Ik maak gebruik van dans en beweging als medium om een persoonlijk psychosociaal en/of emotioneel proces op gang te brengen. Het is dat proces dat te allen tijde voorop staat. Er wordt dus niet primair gefocust op bewegingsdoelen, maar wel op psychische doelstellingen volgens een behandelplan.

Er is vanuit de medische wereld een groeiende belangstelling voor lichaamsgerichte psychotherapieën en er wordt daarbij ook steeds meer specifiek wetenschappelijk onderzoek verricht naar danstherapie. Danstherapie heeft onder meer bewezen positieve effecten bij mensen die kampen met depressie en angsten, maar bijvoorbeeld ook bij jongvolwassenen met autismespectrumstoornissen (*). Recente wetenschappelijk publicaties tonen o.a. verbeteringen op het gebied van interpersoonlijke relaties, lichaamsbeeld en algemene levenskwaliteit bij zeer uiteenlopende doelgroepen. (**) In België geeft de BVCT, de Belgische beroepsvereniging voor creatieve therapie, richting aan de kwaliteitsbevordering en aan de verdere bekendmaking van danstherapie. Meer info vind je op hun website.

(*)   Koch, S. C., Mehl, L., Sobanski, E., Sieber, M., & Fuchs, T. (2014). Fixing the mirrors: A feasibility study of the effects of dance movement therapy on young adults with autism spectrum disorder. Autism, 19(3), 338-350.
(**) Koch, S., Kunz, T., Lykou, S., & Cruz, R. F. (2014). Effects of dance movement therapy and dance on health-related psychological outcomes: A meta-analysis. The Arts in Psychotherapy, 41 (1), 46-64.
Bräuninger, I. (2012). The efficacy of dance movement therapy group on improvement of quality of life: A randomized controlled trial. The Arts in Psychotherapy, 39(4), 296-303.

Danstherapie kan bij heel wat verscheiden klachten en hulpvragen ingezet worden

Traumaverwerking
Eetstoornissen
Depressieve klachten
Psychosomatische klachten
Verslavingsproblematiek
Ondersteuning bij een rouwproces
Twijfels rond zelfbeeld en identiteit
Stress en burn-out
Relatieproblemen
Agressiehantering

Wil je graag meer weten over danstherapie?

Neem een kijkje op mijn blog of neem contact op