Danstherapie voor kinderen


Danstherapie is een creatieve, ervaringsgerichte vorm van psychotherapie waarbij het ‘doen’ centraal staat en waarbij we ons in de eerste plaats richten op het hier en nu. Ik geloof echt dat iedereen kan dansen. Dans kan een ademhalingsbeweging zijn, je armen in de lucht gooien, of een schilderij maken met je dikke teen. We maken geen ingewikkelde choreografieën, maar laten ons lichaam spreken. Ons lichaam vertelt verhalen, en elk levensverhaal, hoe jong ook, wordt in ons lichaam weerspiegeld. Via dans en beweging maken we verbinding met ons verhaal, kunnen we erover communiceren, verandering brengen in vastgelopen patronen, en ons verder ontwikkelen. 

Praktisch

Aanbod voor kinderen

Individuele danstherapie voor kinderen

In de individuele therapiesessies gaan we samen dansen, spelen, tekenen, creëren en vorm geven aan wat er bij jouw kind vanbinnen allemaal speelt. Bij kinderen die het moeilijk vinden om contact te maken met hun gevoelswereld of om woorden te geven aan wat ze ervaren, kan danstherapie een alternatief bieden om een therapeutisch proces op gang te brengen. Ik vertrek altijd vanuit het unieke van jouw kind en sluit aan bij zijn of haar specifieke belevingswereld en fysieke mogelijkheden.


Ouder-kind therapie

In deze therapiesessies zijn jij en je kind samen welkom. We zoeken letterlijk en figuurlijk terug naar beweging, daar waar jullie vastgelopen zijn. We werken in beweging aan het herkennen van spanning en ontspanning, het herstellen van verbinding, het ondersteunen van non-verbale afstemming, of aan het vinden van nieuwe manieren om om te gaan met emoties en met elkaar. Bewegingsexpressie voor kinderen in groep

Bewegingsexpressie geeft jonge kinderen die het moeilijk vinden om zich verbaal te uiten de kans om zich op een andere manier uit te drukken en vorm te geven aan gevoelens en ervaringen. Aan de hand van verschillende oefeningen bouwen we aan een eigen bewegingstaal. We leren op een creatieve manier omgaan met de aanwezige mogelijkheden en beperkingen, en met elementen als tijd, kracht en ruimte.

Ik wil graag een afspraak voor mijn kind

Vul het formulier in en ik neem contact met je op