Danstherapie voor volwassenen

Misschien vind je het moeilijk om woorden te geven aan wat je voelt of heb je ervaren dat gesprekken alleen jou niet voldoende helpen. Of misschien kan je alles wel goed onder woorden brengen, maar heb je moeite om daarbij de verbinding te maken met wat je voelt. Dan kan danstherapie helpen. Danstherapie is een creatieve, ervaringsgerichte vorm van psychotherapie, die focust op het op gang brengen van verandering of verwerking via het lichaam. Daarbij wordt gebruik gemaakt van dans en beweging, om ons nieuwe ervaringen eigen te maken en die in het lichaam te integreren. Jouw persoonlijke hulpvraag staat bij mij altijd voorop. Samen kijken we hoe we jouw specifieke klachten draaglijk kunnen maken, en hoe we terug beweging kunnen brengen, daar waar jij vastgelopen bent.

Ik help jou om terug in beweging te komen wanneer alles vast lijkt te zitten. 

Praktisch

Aanbod voor volwassenen

Individuele danstherapie


Na een eerste kennismaking gaan we samen via relaxatie, dans en beweging vorm proberen geven aan wat bij jou vanbinnen speelt. Zo krijgen we zicht op bepaalde patronen, op persoonlijke sterktes en mogelijke valkuilen, op jouw angsten en verlangens. We werken altijd vanuit jouw individueel verhaal. Danstherapie kan op elke leeftijd, en je lichamelijke conditie speelt geen enkele rol. We bewegen volgens jouw mogelijkheden, rekening houdend met eventuele lichamelijke klachten of fysieke beperkingen. De bewegingen die we in de sessie gebruiken vinden hun oorsprong in hoe jij je op dat moment voelt en hoe jouw lichaam op dat gevoel reageert. Elke sessie ziet er dan ook anders uit. Meestal bestaat een sessie uit een combinatie van actief bewegen en verbale reflectie. We kunnen werken aan jouw lichaamsbeleving, jouw zelfbeeld, het verminderen van spanning, het voelen van weerstanden, het leren begrenzen, het durven uiten van gevoelens… Gaandeweg krijg je meer voeling met je lichaam en word je gestimuleerd om niet alleen vanuit je hoofd te werken, maar om ook jouw lichaam te laten spreken. 

Danstherapie in groep


In een kleine groep gaan we samen ontspannen, dansen, spelen, creëren en expressie geven aan wat ons vanbinnen beweegt. De focus ligt op het doen, het ervaren. In beweging werken we samen met de thema’s die ons op dat moment bezighouden. Elk groepslid brengt zijn of haar eigen verhaal mee, en een groep kan hierbij zowel steun bieden als nieuwe mogelijkheden aanreiken. Je wordt je in de groepssessies meer bewust van je eigen lichaam, maar ook van wat zich afspeelt in interactie tussen jou en anderen. Danservaring is helemaal niet vereist. Ook hier vertrekken we niet vanuit een bepaalde dansstijl, maar vanuit onze eigen manier van bewegen, en dat binnen een veilige experimenteerruimte. 

In een voorafgaand individueel kennismakingsgesprek kijken we samen of de groep zal aansluiten bij jouw specifieke noden en verwachtingen. Wanneer je start engageer je je om samen een traject van min. 6 sessies te doorlopen.

Ik wil graag een afspraak voor een kennismakingssessie!

Vul het formulier in en ik neem contact met je op